Sturefors Norrbergavägen

Fakta

Geografiskt område:  Sturefors

Beskrivning

Nyckelpigrutschkana, blommor och fjärilar lockar både barn och insekter till lekplatsen. Även sandlådor, asfaltsplanen och gungplatsen är formade i bikupsmönster. Testa att själv få fart i kedjegungorna, vilket görs genom att upprepade gånger dra kedjorna mot sig tills man fått upp rätta svingen. Lek i olika små krypin i lekhuset eller lasta sand på bakborden i sandlådan.

Visa lekplatsen i Linköpings karta

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Drottninggatan 45
Telefon: 013-20 64 00
E-post: moskundtjanst@linkoping.se
Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;