Vidingsjö motionscentrum

Fakta

Geografiskt område:  Vidingsjö

Beskrivning

Träning och lek för de yngre och äldre. Kom och upptäck Vidingsjös motionscentrum med Vidingsjöskogen precis bredvid. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se