Ekhult vårdboende

Fakta

Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
Geografiskt område:  Ljungsbro
Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Det finns 20 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns även 20 platser på växelvård/korttidsvård.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ljung Ekhult 1
Postadress: 590 75 Ljungsbro
Telefon: 013-26 38 77
E-post: Madeleine.Persson@linkoping.se