Ekollongatans vårdboende

Fakta

Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
Geografiskt område:  Johannelund
Utförare:  Berzelii vård och omsorg

Beskrivning

På boendet finns 39 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdomar.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekollongatan 20
Postadress: Ekollongatans vårdboende
Ekollongatan 20
587 25 Linköping
Telefon: 013-26 31 66
E-post: marianne.lindblad@bvomsorg.se
Webbplats: http://www.bvomsorg.se/