Gammelgårdens vårdboende

Fakta

Boendeform:  Vårdbostad
Geografiskt område:  Vikingstad
Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Gammelgårdens vårdboende har 26 platser på särskilt boende i vårdbostad. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Barrskogsvägen 16a
Postadress: Gammelgården vårdboende
Barrskogsvägen 16
590 49 Vikingstad
Telefon: 013-26 37 00
E-post: orjan.hanqvist@norlandia.com
Webbplats: http://norlandia.se/sv/aldreomsorg/gammelgarden