Bestorp, Stora Rängen

Fakta

Faciliteter:  Brygga, Omklädningsbyggnad, Sandstrand, Torrtoalett

Beskrivning

Badet i Bestorp är ett anrikt bad i vacker miljö. Badet ligger i direkt anslutning till Bestorp.

Här finns gräsyta att sitta på och sandbotten. Vartannat år körs tvättad vätternsand till badet.

Skötselansvarig är Bestorps byalag.

Kontaktuppgifter

Telefon: 073-335 90 92
Webbplats: http://www.bestorp.se