Atlasskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Garnisonen
Inriktningar och profiler:  Internationalisering
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 332
Årskurs 1: 53
Årskurs 2: 53
Årskurs 3: 53
Årskurs 4: 35
Årskurs 5: 46
Årskurs 6: 44
Årskurs F: 48
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: Internationalisering

Beskrivning

Atlasskolan är en kommunal enskild skola med språkinriktning för elever från F-klass till och med årskurs 6. Språkinriktningen innebär att alla elever får mer engelska redan från årskurs ett och att alla erbjuds en introduktion i spanska på lågstadiet. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa franska, spanska eller tyska som språkval. För de elever som vill vänta med sitt språkval till årskurs 6 finns möjlighet att välja ytterligare studier i engelska.

Efter årskurs 6 fortsätter språkinriktningen på Elsa Brändströms högstadieskola. Det förutsätter ett aktivt val i samband med skolvalet till årskurs 7.

På Atlasskolan finns också två klasser med engelska som undervisningsspråk. Dessa klasser är reserverade för elever som vistas tillfälligt i Sverige. Vi har också en portugisisk sektion med elever från Brasilien.

Elevunderlaget och lärarpersonalen har stark internationell prägel. De flesta av våra språklärare undervisar i sitt modersmål (engelska, franska, spanska) och samtliga har svensk lärarlegitimation. Vi har goda resultat under en lång följd av år och en av orsakerna är språkinriktningen och det internationella perspektivet. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever vilket också leder till goda resultat. På Atlasskolan får man bli den man har möjlighet att vara!

Vi utbildar framtidens världsmedborgare som fritt kan röra sig på den internationella arenan med goda språkkunskaper som grundläggande färdighet

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Brigadgatan 18
Postadress: Atlasskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 73 62
E-post: atlas@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/atlas
Rektor: Charlotta Andersson
Telefon:
013-20 59 45
Rektor biträdande: Charlotte Källkvist
Telefon:
013-26 21 56

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

75,1
Värdegrund

79,7
Utveckling och lärande

77,9
Elevinflytande

65,2
Lokaler och mat

57,3
Öppen fritidsverksamhet

81,1
Fritid

84,3
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

82,6
Värdegrund

87,3
Utveckling och lärande

87,0
Elevinflytande

81,7
Lokaler och mat

76,0
Fritidshem

78,9