Atlasskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Garnisonen
Profil/inriktning :  Internationalisering
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 337
Årskurs 1: 52
Årskurs 2: 38
Årskurs 3: 59
Årskurs 4: 38
Årskurs 5: 49
Årskurs 6: 48
Årskurs F: 53

Beskrivning

Atlasskolan är en kommunal enskild skola med språkinriktning för elever från F-klass till och med årskurs 6. Språkinriktningen innebär att alla elever får mer engelska redan från årskurs ett och att alla erbjuds en introduktion i spanska på lågstadiet. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa franska, spanska eller tyska som språkval. För de elever som vill vänta med sitt språkval till årskurs 6 finns möjlighet att välja ytterligare studier i engelska.

Efter årskurs 6 fortsätter språkinriktningen på Elsa Brändströms högstadieskola. Det förutsätter ett aktivt val i samband med skolvalet till årskurs 7.

På Atlasskolan finns också två klasser med engelska som undervisningsspråk. Dessa klasser är reserverade för elever som vistas tillfälligt i Sverige. Vi har också en portugisisk sektion med elever från Brasilien.

Elevunderlaget och lärarpersonalen har stark internationell prägel. De flesta av våra språklärare undervisar i sitt modersmål (engelska, franska, spanska) och samtliga har svensk lärarlegitimation. Vi har goda resultat under en lång följd av år och en av orsakerna är språkinriktningen och det internationella perspektivet. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever vilket också leder till goda resultat. På Atlasskolan får man bli den man har möjlighet att vara!

Vi utbildar framtidens världsmedborgare som fritt kan röra sig på den internationella arenan med goda språkkunskaper som grundläggande färdighet

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Brigadgatan 18
Postadress: Atlasskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 73 62
E-post: atlas@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/atlas
Rektor: Monika Shaffeir
Telefon:
013-20 75 10

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

77,7
Värdegrund

83,6
Utveckling och lärande

78,7
Elevinflytande

67,1
Lokaler och mat

61,4
Öppen fritidsverksamhet

88,2
Fritid

89,2
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

87,8
Värdegrund

87,3
Utveckling och lärande

89,7
Elevinflytande

84,6
Lokaler och mat

75,9
Fritidshem

88,9