Björnkärrsskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ryd
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 181
Årskurs 1: 26
Årskurs 2: 38
Årskurs 3: 28
Årskurs 4: 27
Årskurs 5: 20
Årskurs 6: 16
Årskurs F: 26
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Björnkärrsskolan har drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 . Här finns en klass i varje årskurs förutom i förskoleklass och årskurs 6, där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.
På skolan finns också en internationell klass, Förberedelseklass (FBK), för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. FBK-klassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som t ex friluftsdagar och temadagar.
Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten finns för barn och elever i F-3 och är integrerad i skolan. Vi har två avdelningar, Björnen och Lejonet. Alla våra fritidspedagoger arbetar under skoltid i klasserna vilket skapar en helhetssyn kring barnen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ellen Keys gata 6
Postadress: Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 53
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan
Rektor: Marie Jonsson
Telefon:
013-263144
Rektor biträdande: Sofie Lönn Grebner
Telefon:
0725820714

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

75,6
Värdegrund

79,7
Utveckling och lärande

78,6
Elevinflytande

71,7
Lokaler och mat

64,4
Öppen fritidsverksamhet

81,1
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

74,5
Värdegrund

73,1
Utveckling och lärande

74,5
Elevinflytande

69,0
Lokaler och mat

68,6
Fritidshem

79,5