Björnkärrsskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ryd
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 192
Årskurs 1: 25
Årskurs 2: 25
Årskurs 3: 29
Årskurs 4: 21
Årskurs 5: 23
Årskurs 6: 32
Årskurs F: 37

Beskrivning

Björnkärrsskolan har drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 . Här finns en klass i varje årskurs förutom i förskoleklass och årskurs 6, där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.
På skolan finns också en internationell klass, Förberedelseklass (FBK), för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. FBK-klassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som t ex friluftsdagar och temadagar.
Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten finns för barn och elever i F-3 och är integrerad i skolan. Vi har två avdelningar, Björnen och Lejonet. Alla våra fritidspedagoger arbetar under skoltid i klasserna vilket skapar en helhetssyn kring barnen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ellen Keys gata 6
Postadress: Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 78 53
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan
Rektor: Marie Jonsson
Telefon:
013-263144
Rektor biträdande: Sofie Lönn Grebner
Telefon:
0725820714

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

80,8
Värdegrund

81,9
Utveckling och lärande

81,3
Elevinflytande

78,0
Lokaler och mat

73,6
Öppen fritidsverksamhet

83,7
Fritid

90,1
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

85,0
Värdegrund

84,0
Utveckling och lärande

87,1
Elevinflytande

82,0
Lokaler och mat

78,5
Fritidshem

90,8