Brunnbyskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 229
Årskurs 1: 33
Årskurs 2: 35
Årskurs 3: 41
Årskurs 4: 37
Årskurs 5: 27
Årskurs 6: 24
Årskurs F: 32

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida om skolan. För att komma till skolans hemsida, med läsårstider, organisationsbeskrivning, kontaktuppgifter m.m. klickar man på länken längst upp i högerspalten.


På Brunnbyskolan går elever från förskoleklass till år 6. År 1-3 har 2 åldersblandade- och 2 åldershomogena klasser.
År 4-6 har 5 åldershomogena klasser.

I direkt anslutning till F-3 klasserna finns fritidshemmet som består av 4 avdelningar. Där erbjuds eleverna många olika aktiviteter.

Sjukanmälan görs på telefon 013- 20 63 59. Telefonen är bemannad från kl. 07.30. Tala in meddelande om ingen svarar.

Ledighet för elev kan beviljas för kortare ledighet. Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ledighetsansökan. Denna lämnas till klassläraren.

Ledighet under provdagar för nationella prov i årskurs 6 beviljas inte. (Se skolans hemsida)

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Myrsättersgatan 26
Postadress: Brunnbyskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 63 59
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/brunnbyskolan
Rektor: Carolina Kastegård
Telefon:
013-20 63 49

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme

74,0
Värdegrund

80,1
Utveckling och lärande

75,4
Elevinflytande

62,9
Lokaler och mat

76,4
Fritid

90,5
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme

83,9
Värdegrund

87,8
Utveckling och lärande

85,7
Elevinflytande

74,7
Lokaler och mat

82,8
Fritidshem

88,2