Brunnbyskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 257
Årskurs 1: 28
Årskurs 2: 31
Årskurs 3: 36
Årskurs 4: 32
Årskurs 5: 43
Årskurs 6: 36
Årskurs F: 51
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida om skolan. För att komma till skolans hemsida, med läsårstider, organisationsbeskrivning, kontaktuppgifter m.m. klickar man på länken längst upp i högerspalten.


På Brunnbyskolan går elever från förskoleklass till år 6. År 1-3 har 2 åldersblandade- och 2 åldershomogena klasser.
År 4-6 har 5 åldershomogena klasser.

I direkt anslutning till F-3 klasserna finns fritidshemmet som består av 4 avdelningar. Där erbjuds eleverna många olika aktiviteter.

Sjukanmälan görs på telefon 013- 20 63 59. Telefonen är bemannad från kl. 07.30. Tala in meddelande om ingen svarar.

Ledighet för elev kan beviljas för kortare ledighet. Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ledighetsansökan. Denna lämnas till klassläraren.

Ledighet under provdagar för nationella prov i årskurs 6 beviljas inte. (Se skolans hemsida)

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Myrsättersgatan 26
Postadress: Brunnbyskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 63 59
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/brunnbyskolan
Rektor: Carolina Kastegård
Telefon:
013-20 63 49
Rektor biträdande: Diana Rankinen

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

76,1
Värdegrund

80,9
Utveckling och lärande

76,0
Elevinflytande

67,2
Lokaler och mat

74,5
Öppen fritidsverksamhet

93,3
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

84,3
Värdegrund

86,9
Utveckling och lärande

83,6
Elevinflytande

73,9
Lokaler och mat

80,7
Fritidshem

89,0