Bankekinds skola

Fakta

Område/stadsdel :  Bankekind
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4
Antal elever: 62
Årskurs 1: 16
Årskurs 2: 18
Årskurs 3: 14
Årskurs 4: 1
Årskurs F: 13
Årskurser: F, 1, 2, 3
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

KREATIVA AKTIVITETER DÄR BARNEN BLIR SEDDA
Bankekinds skola ligger vackert belägen på landsbygden ca en och en halv mil från Linköpings centrum. Natursköna omgivningar och med sjöutsikt från skolgården ges det stora möjligheter för lek och av-koppling. Skolan har en stor grön skolgård med många roliga lekplatser som inbjuder till kreativa aktiviteter.

På små skolor där alla elever blir sedda, lär sig barnen bra. Att bli sedd är en väsentlig sak i livet. Alla elever känner varandra på skolan, vilket gynnar ett gott kamratskap mellan barnen. Engagerade pedagoger tar ett stort ansvar på skolan för allt från skolbussar, raster och undervisning, fritidstiden och mycket mer.

I förskoleklassen arbetar förskollärare tillsammans med barnen.
Det är spännande att få börja i förskoleklass som är det första steget in i skolan. Skolans restaurang serverar god mat. Sallad och grönsaker serveras dagligen till våra rätter.

Pedagoger, talpedagog och specialresurs ser till att våra elever kartläggs och ger stöd till elever som behöver extra träning eller hjälp.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Svinstadsvägen 80
Postadress: Bankekinds skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 82
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/bankekindsskola
Rektor: Thomas Ahola
Telefon:
013-29 49 79
Rektor biträdande: Linda Edin
Telefon:
013-20 55 92

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

80,4
Värdegrund

85,3
Utveckling och lärande

83,5
Elevinflytande

71,7
Lokaler och mat

69,0
Fritidshem

82,4