Blästadsskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ekholmen
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 337
Årskurs 1: 57
Årskurs 2: 46
Årskurs 3: 47
Årskurs 4: 41
Årskurs 5: 55
Årskurs 6: 41
Årskurs F: 50
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning


Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.

Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete.

Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

- Att aktivt ta del i lärandet

- Att utveckla sina egna förmågor

- Att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron

- Att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö


Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 117
Postadress: Blästadsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 66 68
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/blastadsskolan
Rektor: Christina Bradley Ireman
Telefon:
013-20 79 61

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

70,5
Värdegrund

73,5
Utveckling och lärande

69,7
Elevinflytande

53,6
Lokaler och mat

54,7
Öppen fritidsverksamhet

87,5
Fritid

90,1
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

83,4
Värdegrund

83,5
Utveckling och lärande

83,8
Elevinflytande

75,5
Lokaler och mat

77,3
Fritidshem

88,3