Blästadsskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Ekholmen
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 322
Årskurs 1: 44
Årskurs 2: 41
Årskurs 3: 55
Årskurs 4: 41
Årskurs 5: 49
Årskurs 6: 43
Årskurs F: 49

Beskrivning


Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.

Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete.

Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

- Att aktivt ta del i lärandet

- Att utveckla sina egna förmågor

- Att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron

- Att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö


Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 117
Postadress: Blästadsskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 66 68
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/blastadsskolan
Rektor: Christina Bradley Ireman
Telefon:
013-20 79 61

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2018
Helhetsomdöme

70,5
Värdegrund

74,7
Utveckling och lärande

72,4
Elevinflytande

60,7
Lokaler och mat

56,2
Öppen fritidsverksamhet

75,0
Fritid

85,2
Grundskola, årskurs 2-3 2018
Helhetsomdöme

86,5
Värdegrund

90,2
Utveckling och lärande

86,5
Elevinflytande

81,5
Lokaler och mat

80,9
Fritidshem

91,4