Brokinds skola

Fakta

Område/stadsdel :  Brokind
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 124
Årskurs 1: 18
Årskurs 2: 18
Årskurs 3: 17
Årskurs 4: 13
Årskurs 5: 21
Årskurs 6: 21
Årskurs F: 16

Beskrivning

Närhet och samsyn med eleverna i centrum

Brokinds skola är belägen i Brokinds samhälle. Det är en nybyggd skola med lokaler anpassade till dagens läroplan. Vi har till exempel både musiksal och två slöjdsalar. Dessutom är alla klassrum IT-anpassade. I samma byggnad som skolan finns även förskola. Under 2017 kommer kommunen bygga en fullstor idrottshall mitt emot skolan.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan och på fritidshemmet. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritidshemmet medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Brokinds skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Melskogsvägen 32
Postadress: Brokinds skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-208720
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/brokindsskola
Rektor: Anna Rosén
Telefon:
013-20 55 21

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

74,4
Värdegrund

80,6
Utveckling och lärande

74,3
Elevinflytande

64,6
Lokaler och mat

77,5
Fritid

83,0
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

83,4
Värdegrund

84,9
Utveckling och lärande

85,4
Elevinflytande

77,4
Lokaler och mat

83,0
Fritidshem

83,6