Brokinds skola

Fakta

Område/stadsdel :  Brokind
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 122
Årskurs 1: 18
Årskurs 2: 20
Årskurs 3: 18
Årskurs 4: 17
Årskurs 5: 17
Årskurs 6: 15
Årskurs F: 17
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Närhet och samsyn med eleverna i centrum

Brokinds skola är belägen i Brokinds samhälle. Det är en nybyggd skola med lokaler anpassade till dagens läroplan. Vi har till exempel både musiksal och två slöjdsalar. Dessutom är alla klassrum IT-anpassade. I samma byggnad som skolan finns även förskola. Under 2017 kommer kommunen bygga en fullstor idrottshall mitt emot skolan.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan och på fritidshemmet. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritidshemmet medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Brokinds skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Melskogsvägen 32
Postadress: Brokinds skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-208720
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/brokindsskola
Rektor: Emily Biveland
Telefon:
013-208932
Rektor biträdande: Pia Dynevall

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

73,8
Värdegrund

80,2
Utveckling och lärande

76,7
Elevinflytande

68,2
Lokaler och mat

60,1
Öppen fritidsverksamhet

82,1
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

77,9
Värdegrund

77,7
Utveckling och lärande

79,3
Elevinflytande

75,7
Lokaler och mat

64,8
Fritidshem

82,3