Arenaskolan

Fakta

Område/stadsdel :  Innerstaden
Inriktningar och profiler:  Fotboll, Ishockey, Dans, Konståkning, Simning, Tennis
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  7, 8, 9
Antal elever: 545
Årskurs 7: 187
Årskurs 8: 173
Årskurs 9: 185
Årskurser: 7, 8, 9
Inriktningar och profiler: Dans, Fotboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Simning, Tennis

Beskrivning

Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Linköpings Arena. I nya fina lokaler erbjuder Arenaskolan bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande för alla våra elever. På Arenaskolan går 500 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett Skolcafé som är bemannat av personal under elevens skoldag. Vi har ett Skolbibliotek där skolbibliotekarie tillsammans med lärare ha fokus på läsfrämjande arbete och att öka elevernas informationskompetens.

Arenaskolans övergripande mål är Maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bl.a. genom att arbeta fokuserat med att alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan vilket är en förutsättning för ditt lärande. Alla lärare på Arenaskolan arbetar också för att du i de olika ämnena ska lyckas så bra som möjligt. Det gör vi genom att sätta upp tydliga mål om det du ska lära dig. Du får strukturerad återkoppling i de olika ämnena så att du vet var du befinner dig i din kunskapsutveckling och också vad du kan göra för att ta nästa steg. Vi erbjuder också en skola med idrottsprofiler, där idrotten skapar goda förutsättningar för att du som elev ska lyckas ännu bättre med dina studier i skolan.

Att vara elev på Arenaskolan innebär att du har både rättigheter och skyldigheter. De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd och all personal och har tillsammans arbetat fram Arenaskolans ordningsregler.

Idrottsprofiler på Arenaskolan
På Arenaskolan erbjuder vi profiler inom hockey, fotboll, innebandy, simning, konståkning, tennis och dans. För frågor angående profilerna kontakta profilsamordnare Stefan Petersson stefan.p.petersson@linkoping.se

Tillsammans är vi Arenaskolan!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fastes gata 2B
Postadress: Arenaskolan
581 81 LINKÖPING
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/arenaskolan
Rektor: Cecilia Persson
Telefon:
013-20 79 41
Rektor biträdande: Jenny Seger
Telefon:
013-207803
Rektor biträdande: Karin Thelander
Telefon:
013-26 29 51

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme

69,0
Värdegrund

73,5
Utveckling och lärande

65,4
Elevinflytande

52,6
Lokaler och mat

61,3
Fritidsgård

85,9
Fritid

83,4