Askeby skola

Fakta

Område/stadsdel :  Askeby
Utförare :  Kommunal
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 196
Årskurs 1: 20
Årskurs 2: 22
Årskurs 3: 25
Årskurs 4: 37
Årskurs 5: 34
Årskurs 6: 41
Årskurs F: 17

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Askeby Skola 1
Postadress: Askeby skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 81
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/askebyskola
Rektor: Thomas Ahola
Telefon:
013-29 49 79
Rektor biträdande: Linda Edin
Telefon:
013-20 55 92

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

75,5
Värdegrund

80,9
Utveckling och lärande

74,0
Elevinflytande

70,8
Lokaler och mat

73,0
Öppen fritidsverksamhet

89,7
Fritid

89,0
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

86,6
Värdegrund

88,5
Utveckling och lärande

88,0
Elevinflytande

81,2
Lokaler och mat

84,4
Fritidshem

87,3