Askeby skola

Fakta

Område/stadsdel :  Askeby
Utförare :  Kommunal
Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever: 183
Årskurs 1: 12
Årskurs 2: 16
Årskurs 3: 19
Årskurs 4: 38
Årskurs 5: 34
Årskurs 6: 35
Årskurs F: 29
Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Vår fina skolbyggnad stod klar till vårterminen 2016. Här går ca. 170 elever F-6.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Askeby Skola 1
Postadress: Askeby skola
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 55 81
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/askebyskola
Rektor: Thomas Ahola
Telefon:
013-29 49 79
Rektor biträdande: Linda Edin
Telefon:
013-20 55 92

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme

70,1
Värdegrund

76,0
Utveckling och lärande

70,7
Elevinflytande

60,0
Lokaler och mat

68,6
Öppen fritidsverksamhet

80,8
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme

86,2
Värdegrund

89,2
Utveckling och lärande

85,3
Elevinflytande

75,4
Lokaler och mat

86,3
Fritidshem

89,5