Björkö Fria Gymnasium

Fakta

Program:  Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet
Utförare:  Fristående
Antal elever oktober 2017: 162

Beskrivning

Björkö Fria Gymnasium är en skola för dig som vill ha både teoretiska och estetiska ämnen. Båda hjärnhalvorna aktiveras och tränas. Mångsidighet, helhetssyn och kreativt tänkande är värdefulla förmågor som du utvecklar här och som eftrerfrågas alltmer i samhället. Vi arbetar med inspiration från waldorfpedagogiken och erbjuder som enda skola i Linköping naturvetenskapligt program med estetiska ämnen.Vår pedagogik genomsyrar alla våra program.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: S:T Larsgatan 26
Postadress: Box 1040
581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-10 33 62
E-post: gymnasieinfo@bjorkofriskola.se
Webbplats: http://www.bjorkofriagymnasium.se/index.php
Rektor: Sara Qvarnström
Telefon:
0702941521

Kvalitetsundersökningar

Gymnasieskola 2018
Övergripande

68,3
Lärare och bedömning

74,4
Undervisning

66,7
Bemötande/Likabehandling

78,0
Elevhälsa/Trygghet

79,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum

52,8
Övrigt

68,3