Framtidsgymnasiet

Fakta

Program:  El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
Utförare:  Fristående
Antal elever oktober 2017: 87

Beskrivning

På framtidsgymnasiet arbetar vi för att skapa en utbildningsmiljö och en arbetsplats för unga människor. Tillsammans ska vi genomföra framtidens yrkesutbildning, där vi stegvis tar oss till målet: Ett yrke och ett arbete.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Attorpsgatan 9
Postadress: Attorpsgatan 9
582 73 LINKÖPING
Telefon: 013-20 29 60
E-post: info.linkoping@framtidsgymnasiet.se
Webbplats: http://www.framtidsgymnasiet.se/linkoping

Kvalitetsundersökningar

Gymnasieskola 2018
Övergripande

76,7
Lärare och bedömning

79,2
Undervisning

81,0
Bemötande/Likabehandling

85,3
Elevhälsa/Trygghet

83,4
Elevkår/Elevråd/Elevforum

77,1
Övrigt

81,8