Fria Läroverken i Linköping

Fakta

Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Utförare:  Fristående
Antal elever oktober 2020: 431

Beskrivning

Välkommen till Fria Läroverken, en gymnasieskola där vi utgår från dina intressen och låter de prägla din utbildning. Vi ser det som vårt uppdrag att ge dig en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som ger dig bästa möjliga fortsättningar att lyckas i framtiden.
Vi erbjuder åtta program med tolv inriktningar. Fria Läroverken har Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, NIU, inom idrotterna Fotboll, Handboll, Innebandy och Ishockey.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Teknikringen 3
Postadress: Teknikringen 3
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-470 87 00
E-post: linkoping@laroverken.se
Webbplats: https://www.laroverken.se/linkoping