Praktiska Gymnasiet

Fakta

Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
Utförare:  Fristående

Beskrivning

Utbildningen består av kärnämnesundervisning och av praktisk undervisning i karaktärsämnen. Under stora delar av det praktiska undervisas eleven i sitt yrkesval ute på arbetsplatsen (APL), men under första terminen sker det mesta inne på skolan. Detta för att vi vill lära känna eleven och ge en bra grund för APL. Tilldelning av platser förutsätter normalt ett godkännande från resp. branschorganisation.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Roxengatan 11
Postadress: Roxensgatan 11
582 73 LINKÖPING
Telefon: 013-20 99 80
E-post: linkoping@praktiska.se
Webbplats: https://www.praktiska.se/linkoping