Hagströmska Gymnasiet

Fakta

Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
Utförare:  Fristående
Antal elever oktober 2020: 106

Beskrivning

Hagströmska gymnasiet är en av Linköpings minsta friskolor. Det gör att våra elever och utbildningar får extra stort utrymme att utvecklas. Vi har Byggprogrammet med inriktning anläggnings maskinförare samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot transport. Här får du en verklighetsförankrad utbildning som ger en bra grund för framtiden. Du möter kunniga och erfarna lärare från branschen som säkerställer en utbildning med hög nivå. Vi utgår från ett projektorienterat lärande som är ämnesövergripande. Det innebär att vi drar nytta av varandras kunskaper genom att väva samman yrkeskurser med kurser i kärnämnena. Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna - allt i samråd med våra lärare naturligtvis. På Hagströmska gymnasiet är det eleverna och utbildningarna som är i centrum.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gamla Tanneforsvägen 17A
Postadress: Gamla Tanneforsvägen 17 A
582 54 LINKÖPING
Telefon: 013-13 60 43
E-post: linkoping@hagstromska.see
Webbplats: https://hagstromska.se/linkoping/