Anders Ljungstedts Gymnasium

Fakta

Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
Utförare:  Kommunal
Antal elever oktober 2017: 1039

Beskrivning

Anders Ljungstedts Gymnasium är en yrkesskola där praktiskt arbete, arbetsplatsförlagt lärande och teoretiska kurser ingår i din utbildning. Under dina studier bygger du upp en branschkunskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att läsa kurser som leder till grundläggande behörighet för vidare studier.

Anders Ljungstedts Gymnasium – en värld av möjligheter

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 00
E-post: alg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/alg
Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon:
072-595 75 21
Rektor: Helena Djerf
Telefon:
013-207571
Rektor: Lilian Johansson
Telefon:
013-20 75 86
Rektor: Linda Tengel
Telefon:
013-20 59 28
Rektor: Madelene Arvendal
Telefon:
013-26 32 96
Rektor: Mårten Larsson
Telefon:
013-20 75 39
Rektor: Åsa Wennergren
Telefon:
013-20 75 74

Kvalitetsundersökningar

Gymnasieskola 2018
Övergripande

72,2
Lärare och bedömning

74,5
Undervisning

71,0
Bemötande/Likabehandling

69,7
Elevhälsa/Trygghet

77,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum

57,0
Övrigt

68,3