Pedagogisk omsorg Tussilagon

Fakta

Område/stadsdel:  Malmslätt
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Postadress:
581 81 LINKĂ–PING
Telefon: 013-20 65 08
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fdhtussilagon
Förskolechef: Ann-Kristin Anstérus
Telefon:
013-20 65 17