Pedagogisk omsorg Nykil

Fakta

Område/stadsdel:  Nykil
Utförare:  Kommunal

Kontaktuppgifter

Postadress: Slättvarva Stall La Salle
581 81 LINKÖPING
Telefon: 072-389 42 28
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fdhnykil
Biträdande Förskolechef: Maria Lange
Telefon:
013-26 32 65
Förskolechef: Kristina Stenberg
Telefon:
013-20 58 58