Familjedaghem Morgonkvisten

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Enskild

Beskrivning

Vi på Morgonkvisten Familjedaghem strävar efter att väcka barnets lust att lära genom en lustfylld pedagogik. Vi ger leken det utrymme och tid som behövs. Låta barnen att utforska sin omvärld, bearbeta intryck, upplevelser, känslor,

erfarenheter, tankemodeller och fantisera. Pröva föremål och olika situationer i sin lek. Ta initiativ, hantera och lösa problem. Vi tycker att det är viktigt med att samspela i grupp, förstå de regler som gäller för leken, turas om och komma överens, lyssna, ta hänsyn, dela med sig och acceptera varandra. Leken främjar social kompetens vilket är viktigt för barnets fortsatta väg genom livet. Dessutom stimuleras barnets språk, begreps uppfattning och den matematiska förmågan. Våra arbetsdokument utgår från den pedagogiska grundsyn som finns gestaltad i allmänna råd för familjedaghem, läroplan för förskolan och FN:s barndeklaration.
Välkommen till Morgonkvisten Familjedaghem
Med vänliga hälsningar
Hani Mohamud

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stiglötsgatan 95 Lgh 1101
Postadress: Finlandsgatan 64
164 74 KISTA
Telefon: 073-946 72 35
E-post: ismael@hlmikael.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fdh
Förskolechef: Mohamoud Abdalle Ismail