Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1

Fakta

Område/stadsdel:  Askeby
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: UPPHÖRT Röd, Regnbågen, Månen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Andreas Lindbloms Väg 1
Postadress: Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 52 46
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskandreaslindblomsvag
Förskolechef: Charlott Yxnäs
Telefon:
013-20 59 46

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

82,4
Lärande och utveckling

81,8
Trygghet och trivsel

83,5