Förskolan Lianen

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Fristående
Antal barn: 64
Avdelningar: Hagen, Kullen, Stigen, Bäcken

Beskrivning

DEN GENOMTÄNKTA FÖRSKOLAN FRÅN HELHET TILL INDIVID

På förskolan Lianen sätts barns trygghet, nyfikenhet och lärande i fokus. Alla barn ska bli sedda, hörda och känna sig värdefulla.

Barnen ska få tillägna sig kunskaper och erfarenheter på ett roligt sätt.

Verksamheten bedrivs i anpassade och fräscha lokaler med en genomtänkt utemiljö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ridderstads gata 11
Postadress: Ridderstads gata 11
587 35 LINKÖPING
Telefon: 072-583 00 01
E-post: annsofi.hultback@norlandiaforskolor.se
Webbplats: http://www.norlandiaforskolor.se
Förskolechef: Ann Sofie Hultbäck
Telefon:
072-589 55 25

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

86,1
Lärande och utveckling

83,3
Trygghet och trivsel

90,7