Förskolan Bokhagsvägen 6

Fakta

Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 52
Avdelningar: Svanen, Lärkan, Ugglan

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bokhagsvägen 6
Postadress: Förskolan Bokhagsvägen 6
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 37
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskbokhagsvagen6
Förskolechef: Maria Trangius Griph
Telefon:
013-20 59 05