Förskolan Kyrkbacken Vårdnäs

Fakta

Område/stadsdel:  Brokind
Utförare:  Fristående
Antal barn: 19
Avdelningar: Kyrkbacken

Beskrivning

En förskola med kristen profil som drivs av Vist Vårdnäs pastorat, Svenska kyrkan. Vi har plats för ca 20-22 barn i åldern 1-5 år.
Vi är den lilla enheten med en fantastisk utemiljö i ett naturskönt landskap.

Vi vill ge barnen en god omsorg med ett lustfyllt lärande.
Välkommen !

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Vårdnäs församlingshemmet 1
Postadress: Vårdnäs församlingshem
590 41 RIMFORSA
Telefon: 013-414 14
E-post: maria.klingberg@svenskakyrkan.se
Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/vistvardnas/kyrkbackens-forskola
Förskolechef: Maria Klingberg
Telefon:
013-411 04

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

90,9
Lärande och utveckling

89,8
Trygghet och trivsel

92,7