Förskolan Stenhagsvägen 7

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 31
Avdelningar: Teckenförskolan, Skutan, Jollen

Beskrivning

Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Vi arbetar för att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
I ett lugnt och trevligt område nära till skog och många lekplatser finns vi.
Förskolan är liten och ligger mitt i bostadsområdet.
Vi strävar efter att både barn och föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stenhagsvägen 7
Postadress: Förskolan Stenhagsvägen 7
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 35
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskstenhagsvagen7
Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon:
013-20 84 30