Förskolan Grindstugevägen 2

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 54
Avdelningar: Skrattgropen, Gunghästen, Kojan

Beskrivning

Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Vi arbetar för att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Grindstugevägen 2
Postadress: Förskolan Grindstugevägen 2
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 54
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskgrindstugevagen2
Förskolechef: Marie Bjärud Karlsson
Telefon:
013-20 84 30