Förskolan Fredriksbergsvägen 31

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 39
Avdelningar: Stora 1, Stora 2, Lilla, Mellan

Beskrivning

Förskolan Fredriksbergsvägen 31
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
På en stor gård, med rika lekmöjligheter som ligger i anslutning till en skog finns vår förskola. Vi uppskattar föräldrarnas delaktighet i förskolans arbete.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fredriksbergsvägen 31A
Postadress: Förskolan Fredriksbergsvägen 31
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 59 98
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskfredriksbergsvagen31
Förskolechef: Marie-Louise Persson

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

75,3
Lärande och utveckling

75,0
Trygghet och trivsel

75,9