Förskolan Ekholmsvägen 499

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 53
Avdelningar: Röd, Gul, Blå

Beskrivning

Förskolan Ekholmsvägen 499
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.
I ett område med blandad bebyggelse hittar du förskolan som dagligen arbetar med rörelse, rim och ramsor, sånger och skapande aktiviteter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekholmsvägen 499
Postadress: Förskolan Ekholmsvägen 499
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 49
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskekholmsvagen499
Förskolechef: Marie-Louise Persson
Telefon:
013-20 53 91

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

75,6
Lärande och utveckling

75,0
Trygghet och trivsel

76,8