Förskolan Källan

Fakta

Område/stadsdel:  Malmslätt
Utförare:  Fristående
Antal barn: 27
Avdelningar: Källan

Beskrivning

Välkommen till förskolan Källan

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kärna Centrum 14
Postadress: Kärna Centrum 14
586 65 LINKÖPING
Telefon: 013-29 84 16
E-post: kontakt@kallansforskola.se
Webbplats: http://www.kallansforskola.se.
Förskolechef: Tua Dackman
Telefon:
013-29 84 16

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

92,5
Lärande och utveckling

91,1
Trygghet och trivsel

94,8