Förskolan Gryningsgatan 5

Fakta

Område/stadsdel:  Ekholmen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 26
Avdelningar: Solen, Månen

Beskrivning

Förskolan Gryningsgatan 5
Ett medvetet val.
Att välja förskola för ditt barn är ett viktigt beslut. Det handlar om att din son/dotter trivs, utvecklas och mår bra under sin förskoletid.

Vi på Blästad och Fredriksbergs förskolor är medvetna om att alla barn har olika kompetenser, kunskaper, färdigheter och har olika intressen och behov. Hos oss växer ditt barn i sin egen takt. Vår viktigaste uppgift som pedagoger är att stimulera, motivera och vägleda barnen i deras medfödda nyfikenhet i jakten på kunskap och utveckling. Vi stimulerar barnet till kunskap genom trygghet, respekt, engagemang och glädje.

Vår förskola ligger i en härlig miljö nära Blästad gård.
Vi arbetar för att erbjuda alla barn en rolig, trygg och lärorik verksamhet.
Vår förskola skall också inspirera och erbjuda barnen en god miljö för utveckling, utforskning, lek och lärande där vi vuxna är viktiga förebilder.
Vi har en fantastisk utemiljö med bland annat klätterträd, lusthus och bollplan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gryningsgatan 15
Postadress: Förskolan Gryningsgatan 5
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 87 68
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskgryningsgatan5
Förskolechef: Marie-Louise Persson
Telefon:
013-20 53 91

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

88,4
Lärande och utveckling

86,2
Trygghet och trivsel

92,0