Förskolan Föreningsgatan 53

Fakta

Område/stadsdel:  Ekkällan
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 20
Avdelningar: Lyckohagen

Beskrivning

Välkommen till förskolorna på T1, Linköpings kommun. Vi utformar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen med fokus på barns lärande. Några av de områden vi arbetar aktivt med är naturvetenskap, teknik, språk och matematik. Läs mer på våra hemsidor.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Föreningsgatan 53
Postadress: Förskolan Föreningsgatan 53
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 36 94
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskforeningsgatan53
Förskolechef: Charlotta Foucard
Telefon:
013-26 34 90