Förskolan Bataljonsgatan 24

Fakta

Område/stadsdel:  Garnisonen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 67
Avdelningar: Basenhet C, Basenhet A, Basenhet B, Basenhet D

Beskrivning

Förskolan ligger i området Södra Ekkällan i Ekkälleskolans lokaler.I vår närmsta omgivning finns det gott om naturområden med vatten, ängar och skog som vi använder oss av i vår pedagogiska verksamhet.Välkommen att kontakta oss för att få mer information!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bataljonsgatan 24
Postadress: Förskolan Bataljonsgatan 24
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-29 48 41
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24
Förskolechef: Inger Collin
Telefon:
013-20 79 91

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

76,0
Lärande och utveckling

74,4
Trygghet och trivsel

78,6