Förskolan Tomatvägen 14 B

Fakta

Område/stadsdel:  Ekängen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 30
Avdelningar: Röd bas, Grön bas

Beskrivning

Välkommen till Förskolor Ekängen!
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss.

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är närvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.
Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.
Förskolor Ekängen - Vi gör skillnad!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tomatvägen 14B
Postadress: Förskolan Tomatvägen 14B
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 33 31
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsktomatvagen14B
Förskolechef: Malin Hellström
Telefon:
013-26 36 31

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

97,1
Lärande och utveckling

96,6
Trygghet och trivsel

98,0