Förskolan Rotegatan 10

Fakta

Område/stadsdel:  Garnisonen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 80
Avdelningar: Björken, Rosen, Eken, Bäcken

Beskrivning

Förskolan Rotegatan 10 på Garnisonsområdet har en härlig utemiljö. På gården finns flera olika lek- och lärandemiljöer och en skogsdunge med uppbyggd grillplats.

Närheten till Tinnerö och Eklandsskapet ger många tillfällen till härliga naturupplevelser.

På förskolan har vi fyra avdelningar (Rosen, Eken, Bäcken och Björken) som tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Gemensamt har alla grupper till en fantastik ateljé och ett stort rörelserum. Förskolan har tillagningskök och egen kock.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rotegatan 10
Postadress: Förskolan Rotegatan 10
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 63 79
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskrotegatan10
Förskolechef: Sara Engfelt
Telefon:
013-26 39 79

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

76,1
Lärande och utveckling

74,6
Trygghet och trivsel

78,5