Förskolan Albatrossen

Fakta

Område/stadsdel:  Gottfridsberg
Utförare:  Fristående
Antal barn: 29
Avdelningar: Stora barn, Små barn

Beskrivning

Förskolan Albatrossen är sedan 1993 ett personalkooperativ som drivs av välutbildade pedagoger i Gottfridsberg/Valla.
För oss är det viktigt att vardagen för barnen är ROLIG, TRYGG och LÄRORIK och vi låter leken ha en central roll.

Vi har en avdelning för de som är 1 - 3 år och en för de som är 3 - 5 år och vi har plats för ca 30 barn.
Välkommen att besöka oss och även vår hemsida http://www.albatrossen.n.nu/

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Majgatan 4
Postadress: Majgatan 4
582 47 LINKÖPING
Telefon: 013-14 28 20
E-post: forskolan.albatrossen@gmail.com
Webbplats: http://www.albatrossen.n.nu
Förskolechef: Lena Forkman
Telefon:
013-14 28 20

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

96,1
Lärande och utveckling

95,0
Trygghet och trivsel

98,0