Förskolan Växthuset

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Fristående
Antal barn: 27
Avdelningar: Gullvivan, Blåklockan

Beskrivning

Växthuset är ett föräldrakooperativ där man som förälder ger lite och får mycket igen. Vi har hög personaltäthet och en egen kock som lagar näringsriktig mat. Våra lokaler finns i ett vackert hus med Trädgårdsföreningen bakom knuten.

Vår verksamhets grundpelare är att se varje enskilt barn som kompetent och vår miljö bygger på barnens intresse och behov.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Klostergatan 62A
Postadress: Klostergatan 62
582 23 LINKÖPING
Telefon: 013-10 48 47
E-post: forestandare.vaxthuset@gmail.com
Webbplats: http://www.vaxthuset.org
Förskolechef: Pia Ekberg
Telefon:
013-10 48 47

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

78,6
Lärande och utveckling

74,7
Trygghet och trivsel

85,0