Förskolan Skäppan

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Fristående
Antal barn: 20
Avdelningar: Skäppan, Kornet

Beskrivning

Mitt i centrum ligger Förskolan Skäppan. Med våra 18 heltidsplatser är vi en av kommunens minsta förskolor, men vi har likväl ett eget tillagningskök med hemlagad, god och näringsrik kost.

Inomhus har vi ett stort lekrum som inbjuder till såväl samling som aktivitet, dessutom har vi flera mindre rum för olika sorts lek, inte minst vårt "skaparrum" är väl använt!

Utomhus har vi två inhägnade gårdar, dessutom försöker vi att på bästa sätt ta tillvara den omgivande miljön i form av skogspartier, lekparker, bibliotek mm.

Vår målsättning bygger på den kristna värdegrunden, vi ansluter oss till läroplan för förskola och följer kommunens riktlinjer.

Hemsida: www.fvbu.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Repslagaregatan 32B
Postadress: Repslagaregatan 32 B
582 22 LINKÖPING
Telefon: 013-13 26 55
E-post: alexandra.eifrem@fvbu.se
Webbplats: http://www.fvbu.se
Förskolechef: Alexandra Eifrém
Telefon:
707698980

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

93,6
Lärande och utveckling

90,3
Trygghet och trivsel

99,0