Förskolan Änglastämman

Fakta

Inriktning:  Musikpedagogik
Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Fristående
Antal barn: 26
Avdelningar: Änglastämman

Beskrivning

Vår förskola har en musikprofil som genomsyrar verksamheten genom sång, rytmik, rörelse och olika musikupplevelser som stärker barnens lärande och utveckling.

Genom ett aktivt lärande utifrån barnens intresse och behov får barnen ta del av ett varierat innehåll inom olika lärområden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Linnégatan 2B
Postadress: Linnégatan 2B
582 25 LINKÖPING
Telefon: 013-20 50 49
E-post: forskolechef@anglastamman.se
Webbplats: http://anglastamman.blogspot.se/
Förskolechef: Peter Widh
Telefon:
073-048 40 83

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

92,5
Lärande och utveckling

89,7
Trygghet och trivsel

97,1