Förskolan Djurgårdsgatan 25

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 24
Avdelningar: Djurgården

Beskrivning

På Förskolan Djurgården arbetar vi med att stimulera barnens utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersindelade grupper. Förskolan bedriver sedan flera år aktivt genusarbete, som syftar till att stärka såväl flickor som pojkar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Djurgårdsgatan 25
Postadress: Förskolan Djurgårdsgatan 25
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 84 95
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskdjurgardsgatan25
Förskolechef: Charlotta Foucard
Telefon:
013-26 34 90

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

91,0
Lärande och utveckling

90,6
Trygghet och trivsel

91,7