Förskolan Ådalagatan 2/ 14

Fakta

Område/stadsdel:  Innerstaden
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 57
Avdelningar: Diamanten, Pärlan, Smaragden

Beskrivning

Välkommen till förskolan Skattkistan, här finns 3 avdelningar.
Pärlan tel. 013-263651
Diamanten 013-263652
Smaragden 013-208795

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ådalagatan 2B
Postadress: Förskolan Ådalagatan 2
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 36 51
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskadalagatan2
Förskolechef: Sara Engfelt
Telefon:
013-26 39 79