Förskolan Skogslyckan

Fakta

Område/stadsdel:  Johannelund
Utförare:  Fristående
Antal barn: 60
Avdelningar: Granen, Björken, Eken

Beskrivning

Välkommen till Skogslyckans Förskola!
Vi erbjuder barnvänliga och stimulerande inne- och utemiljöer.
Våra kockar Robert och Inger tillagar och serverar alla måltider.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skogslyckegatan 56B
Postadress: Skogslyckegatan 56B
587 27 LINKÖPING
Telefon: 072-583 00 51
E-post: lina.brage@norlandia.com
Webbplats: http://skogslyckan.norlandiaforskolor.se/
Förskolechef: Karolina Brage
Telefon:
072-233 06 30

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

81,9
Lärande och utveckling

82,2
Trygghet och trivsel

81,5