Förskolan Himlaliv

Fakta

Område/stadsdel:  Johannelund
Utförare:  Fristående
Antal barn: 36
Avdelningar: Solen, Molnet

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Himlaliv. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 35 barn som tas om hand av 9 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar, de yngsta barnen på Stjärnan, mellanavdelningen heter Solen och de äldsta går på Molnet

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/himlaliv

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Vivelvägen 8
Postadress: Vivelvägen 8
587 29 LINKÖPING
Telefon: 013-20 51 45
E-post: pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
Webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/himlaliv
Förskolechef: Pia Strömqvist
Telefon:
013-20 78 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

79,4
Lärande och utveckling

77,0
Trygghet och trivsel

83,4