Förskolan Kvinnebystigen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Kvinneby
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 81
Avdelningar: Regnbågen, Stjärnan, Solen, Månen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kvinnebystigen 1
Postadress: Förskolan Kvinnebystigen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 45
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1
Förskolechef: Lina Thörnroth
Telefon:
013-20 53 59

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

84,6
Lärande och utveckling

82,9
Trygghet och trivsel

87,5