Förskolan Utsädesgatan 120

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 43
Avdelningar: Lilla Gubben, Pippi, Hoppetossan

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Utsädesgatan 120
Postadress: Förskolan Utsädesgatan 120
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 87 63
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskutsadesgatan120
Förskolechef: Inger Idegren
Telefon:
013-20 78 32