Förskolan Mjärdevi kooperativ

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Fristående
Antal barn: 32
Avdelningar: Avd 2, Skogsdungen

Beskrivning

Våra ledord är föräldramedverkan och hög pedagogisk kompetens. Vi har en förskola med engagerade pedagoger, egen kokerska, ekologiskt tänkande, utomhuspedagogik och åldersintegrerade grupper.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Storskiftesgatan 65a
Postadress: Storskiftesgatan 65 A
583 34 LINKÖPING
Telefon: 013-21 44 11
E-post: skogsglantan@mjardeviforskola.se
Webbplats: http://www.mjardeviforskola.se
Förskolechef: Inger Mexnell
Telefon:
013-21 44 11