Förskolan Kvarnfallsvägen 2

Fakta

Område/stadsdel:  Skeda
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: Labolina, Laban

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kvarnfallsvägen 2
Postadress: Förskolan Kvarnfallsvägen 2
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-870 79
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkvarnfallsvagen2
Förskolechef: Pia Bruhn
Telefon:
013-26 34 08

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

81,3
Lärande och utveckling

81,3
Trygghet och trivsel

81,2