Förskolan Skäggetorps Centrum 30A

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 54
Avdelningar: Eken, Björken, Aspen, Tallen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 30a
Postadress: Skäggetorps Centrum 30A
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 36 55
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskskaggetorpc30a
Förskolechef: Linda Østergaard Hansen
Telefon:
013-29 48 21